Eerikinkartanon Marja är en bärodling i Veikkola
Eerikinkartanon Marja - startades ursprungligen i KyrksIätt, Veikkola, på Eriksgård.  
Gårdens senaste förvaltare, Karl Åberg, utvidgade odlingen av jordgubbar och ärter på gården och utökade verksamheten även till Ingå.
Så föddes slutligen Eerikinkartanon Marja.

Eriksgård
Kyrkslätts kommun erhöll Eriksgård som donation år 1919.  
Kommunen bedrev själv  jordbruket därstädes med hjälp av anställda förvaltare fram till 1993.
Grundaren av Eerikinkartanon Marja, Karl Åberg, var, den sista förvaltaren som arbetade på Eriksgård under åren 1992 -  1993.

På grund av den djupa ekonomiska krisen i början av 1990-talet beslöt kommunen upphöra med all odlingsverksamhet på Eriksgård.
Alla byggnader och åkrar utarrenderades. Ett avtal om skötsel av skogen har slutits med skogsvårdsföreningen.

Festsalen i huvudbyggnaden hyrs ut för fester och möten, förfrågningar via Kyrkslätt Turism eller telefonnummer 09 29 671.

Eerikinkartanon Marjas grundare Karl Åberg
Född i Ingå 1967 och har bott på olika platser i Kyrkslätt under 1974-2004.
Efter min agrologexamen i Åbo 1988, gjorde jag min militärtjänst 1989 och skubbade därefter runt i världen:
jag var bland annat utbytesstudent vid University of Minnesota i norra USA, varefter jag började arbeta på Eriksgård som förvaltare.
Samtidigt hade jag en bisyssla som biståndsarbetare i Estland.